72088 TOPTORO

Download PDF
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Slaktevekt
110
Lav
Høy
Slakteklasse
111
Lav
Høy
Fettgruppe
113
Høy
Lav