09212 SKANSGÅRDEN INGEMAR

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
110
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
123
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav