72143 Polled Sheriff

72143 Polled Sheriff

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
94
Lav
Høy
Vekt 365 dager
90
Lav
Høy
Vekt 200 dager
101
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
96
Lav
Høy
Slaktevekt
89
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
95
Høy
Lav