Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.03.2021

72275 Nexilia PP

Kjøttfe / Limousin

Ny!
72275 Nexilia PP

Produkter

Kommentar:

Middels fødselsindeks og, tilvekst og slakteegenskaper. Potensiale for gode moregenskaper. Homozygot kollet.

Sterke egenskaper

Melk

60
70
80
90
100
110
120
130
140