72515 MOZART

72515 MOZART

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
91
Lav
Høy
Vekt 200 dager
105
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
84
Lav
Høy
Slaktevekt
96
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav