09228 JAGUAR

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
105
Lav
Høy
Slaktevekt
93
Lav
Høy
Slakteklasse
118
Lav
Høy
Fettgruppe
119
Høy
Lav