09230 IONESCO

09230 IONESCO

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
94
Lav
Høy
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
90
Lav
Høy
Slaktevekt
92
Lav
Høy
Slakteklasse
121
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav