72193 Hotel

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
94
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
112
Lav
Høy
Slaktevekt
113
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav