72144 Hidalgo PP

72144 Hidalgo PP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
118
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
115
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
110
Lav
Høy
Slaktevekt
119
Lav
Høy
Slakteklasse
102
Lav
Høy
Fettgruppe
110
Høy
Lav