72067 HAUTECLAIR

72067 HAUTECLAIR

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
91
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav