09237 HARRIS

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
111
Lav
Høy
Vekt 200 dager
98
Lav
Høy
Slaktevekt
116
Lav
Høy
Slakteklasse
99
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav