72194 Gstaad

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
101
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
99
Lav
Høy
Fettgruppe
113
Høy
Lav