72169 Favars

72169 Favars

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
86
Lav
Høy
Vekt 365 dager
82
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Slaktevekt
88
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav