09219 EPSON

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
93
Lav
Høy
Vekt 200 dager
100
Lav
Høy
Slaktevekt
111
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
111
Høy
Lav