72140 Chaumeil

72140 Chaumeil

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
82
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
112
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
76
Lav
Høy
Slaktevekt
88
Lav
Høy
Slakteklasse
127
Lav
Høy
Fettgruppe
116
Høy
Lav