72121 Armoric

72121 Armoric

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
93
Lav
Høy
Vekt 365 dager
100
Lav
Høy
Vekt 200 dager
102
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
87
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
128
Lav
Høy
Fettgruppe
111
Høy
Lav