72105 Abot MN

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
111
Lav
Høy
Slaktevekt
98
Lav
Høy
Slakteklasse
89
Lav
Høy
Fettgruppe
93
Høy
Lav