Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

71071 Venture Moler 989 ET

71071 Venture Moler 989 ET

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
103
Lav
Høy
Vekt 200 dager
115
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
95
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav