Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

09370 URS AV SØNDRE ÅRØY

09370 URS AV SØNDRE ÅRØY

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
112
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
109
Lav
Høy
Slaktevekt
114
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
81
Høy
Lav