09338 TA BAR AA DEMPSEY

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
93
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
85
Lav
Høy
Fettgruppe
99
Høy
Lav