71101 Moeskær Samson

71101 Moeskær Samson

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
89
Lav
Høy
Vekt 365 dager
102
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Slaktevekt
96
Lav
Høy
Slakteklasse
94
Lav
Høy
Fettgruppe
88
Høy
Lav