Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

09349 BARRAK AV VESTGÅRD

09349 BARRAK AV VESTGÅRD

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
72
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
97
Lav
Høy
Fettgruppe
85
Høy
Lav