70100 Viviers

70100 Viviers

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
118
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
114
Lav
Høy
Slaktevekt
124
Lav
Høy
Slakteklasse
126
Lav
Høy
Fettgruppe
127
Høy
Lav