70168 VB Lynch

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
85
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
97
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav