Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

70009 SATURNUS AV SIMONTORP

70009 SATURNUS AV SIMONTORP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
95
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
108
Lav
Høy
Slaktevekt
93
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
121
Høy
Lav