70028 ROSS AV GRØNEKULLA

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
92
Lav
Høy
Vekt 365 dager
96
Lav
Høy
Vekt 200 dager
102
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
117
Lav
Høy
Slaktevekt
95
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
110
Høy
Lav