09677 ORLANDO AV SIMONTORP

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
100
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
93
Lav
Høy
Slaktevekt
98
Lav
Høy
Slakteklasse
93
Lav
Høy
Fettgruppe
108
Høy
Lav