70190 Mister PP

70190 Mister PP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
106
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Slaktevekt
112
Lav
Høy
Slakteklasse
120
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav