70158 Isagri P

70158 Isagri P

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
107
Lav
Høy
Vekt 365 dager
112
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
74
Lav
Høy
Slaktevekt
110
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
126
Høy
Lav