Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

09639 HIMEROS

09639 HIMEROS

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
96
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
105
Lav
Høy
Slaktevekt
105
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
111
Høy
Lav