09611 EGON AV LUNNA

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
87
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
95
Lav
Høy
Slaktevekt
90
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav