70166 Dumas

Kjøttfe / Charolais - Import

70166 Dumas

Produkter

Kommentar:

Reimport av avkomsgransket okse. Lette kalvinger, god produksjon og veldig gode moregenskaper. Allround okse.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
95
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
125
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
109
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav