70154 Cabrel

70154 Cabrel

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
123
Lav
Høy
Vekt 200 dager
121
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
107
Lav
Høy
Slaktevekt
115
Lav
Høy
Slakteklasse
112
Lav
Høy
Fettgruppe
84
Høy
Lav