09603 BILLY AV JÅTSBERG

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
97
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
102
Lav
Høy
Fettgruppe
95
Høy
Lav