70127 Bastion

70127 Bastion

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
106
Lav
Høy
Vekt 365 dager
116
Lav
Høy
Vekt 200 dager
125
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
91
Lav
Høy
Slaktevekt
120
Lav
Høy
Slakteklasse
111
Lav
Høy
Fettgruppe
91
Høy
Lav