75028 BABS GOLIAT PP

Kjøttfe / Blonde d'Aquitaine - Import

75028 BABS GOLIAT PP

Produkter

Kommentar:

Homozygot kollet. God på produksjon. Gode indekser for fødsel og tilvekst.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

60
70
80
90
100
110
120
130
140