73029 Vegard av Stubberud

73029 Vegard av Stubberud

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
89
Lav
Høy
Vekt 200 dager
85
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
123
Lav
Høy
Slaktevekt
93
Lav
Høy
Slakteklasse
92
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav