Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.05.2021

73061 Eastwood av Solnes

73061 Eastwood av Solnes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
85
Lav
Høy
Vekt 365 dager
90
Lav
Høy
Vekt 200 dager
86
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
114
Lav
Høy
Slaktevekt
91
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
77
Høy
Lav