73057 Dennis av Nes P

73057 Dennis av Nes P

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
98
Lav
Høy
Vekt 200 dager
98
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
82
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav