73036 Apollo av Nes

73036 Apollo av Nes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
108
Lav
Høy
Vekt 365 dager
86
Lav
Høy
Vekt 200 dager
96
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
91
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
95
Høy
Lav