73034 Amandus av Solnes

73034 Amandus av Solnes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
106
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
104
Lav
Høy
Slaktevekt
112
Lav
Høy
Slakteklasse
124
Lav
Høy
Fettgruppe
96
Høy
Lav