Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 02.05.2021

72195 Kaptein av Viersdalen

Kjøttfe / Limousin

72195 Kaptein av Viersdalen

Produkter

Kommentar:

Fødselsvekter over gjennomsnittet for rasen, gode fødselsforløp direkte på ku. God på tilvekst og moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
107
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
130
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
113
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav