Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

72176 Junior av Steinvik

Kjøttfe / Limousin

Ny!
72176 Junior av Steinvik

Produkter

Kommentar:

Lette fødselsvekter og gode fødsels- forløp. Gode produksjonsegenskaper, særlig slaktevekt. Middels moregenskaper

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
92
Lav
Høy
Vekt 365 dager
103
Lav
Høy
Vekt 200 dager
96
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
91
Lav
Høy
Slaktevekt
110
Lav
Høy
Slakteklasse
108
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav