Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

72151 Ibiza P av Hovde

72151 Ibiza P av Hovde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
85
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
115
Lav
Høy
Slaktevekt
92
Lav
Høy
Slakteklasse
108
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav