Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 18.07.2021

72151 Ibiza P av Hovde

72151 Ibiza P av Hovde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
84
Lav
Høy
Vekt 365 dager
106
Lav
Høy
Vekt 200 dager
102
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
116
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
109
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav