72120 Gino av Kittelsrud

72120 Gino av Kittelsrud

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
94
Lav
Høy
Vekt 365 dager
93
Lav
Høy
Vekt 200 dager
100
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
82
Lav
Høy
Slaktevekt
95
Lav
Høy
Slakteklasse
98
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav