72093 Fabian av Gorseth

72093 Fabian av Gorseth

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
91
Lav
Høy
Vekt 365 dager
91
Lav
Høy
Vekt 200 dager
88
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
104
Lav
Høy
Slaktevekt
85
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
113
Høy
Lav