72034 Agvald av Dovre

72034 Agvald av Dovre

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
104
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
118
Lav
Høy
Fettgruppe
113
Høy
Lav