Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

72034 Agvald av Dovre

72034 Agvald av Dovre

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
102
Lav
H��y
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
105
Lav
Høy
Slaktevekt
99
Lav
Høy
Slakteklasse
116
Lav
Høy
Fettgruppe
112
Høy
Lav