Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 18.07.2021

71064 Hyper av Hånde

Kjøttfe / Hereford - Eliteokse

71064 Hyper av Hånde

Produkter

Kommentar:

Greie kalvingsforløp og fødselsvekt på snittet for rasen. Gode produksjons- egenskaper og middels moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
124
Lav
Høy
Vekt 200 dager
116
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
101
Lav
Høy
Fettgruppe
105
Høy
Lav