På grunn av nødvendig vedlikehold av servere kan min side, nettbutikken/oksekatalogen og Geno Avlsplan oppleves ustabile i en time fra klokken 16:00 til klokken 17:00 onsdag 27.januar.

Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 19.01.2021

71064 Hyper av Hånde

Kjøttfe / Hereford

71064 Hyper av Hånde

Produkter

Kommentar:

Greie kalvingsforløp og fødselsvekt på snittet for rasen. Gode produksjons- egenskaper og middels moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
125
Lav
Høy
Vekt 200 dager
115
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
94
Lav
Høy
Slaktevekt
111
Lav
Høy
Slakteklasse
103
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav