71046 Exelent av Rindal

71046 Exelent av Rindal

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
98
Lav
Høy
Vekt 200 dager
95
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
130
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav