71022 Anton av Søndre Mo

71022 Anton av Søndre Mo

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
97
Lav
Høy
Vekt 365 dager
95
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
111
Lav
Høy
Fettgruppe
87
Høy
Lav